Voordelen Academy Pro

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van Academy Pro, profiteert u eveneens van de voordelen van studeren bij NTI Zakelijk:

NTI-opleidingen zijn uitstekend te combineren met een baan

De opleidingen van het NTI zijn ideaal te combineren met een baan. Bij het NTI staat studeren op uw eigen manier centraal. Dit betekent dat uw medewerkers ieder gewenst moment kunnen starten met een opleiding en zelf bepalen in welk tempo zij studeren. Op deze manier is een opleiding in ieders leven in te passen. Het beperkte aantal collegedagen is uitstekend te combineren met een baan, waardoor de studie niet ten koste gaat van het werk.

Ondersteuning en begeleiding op maat

NTI Zakelijk biedt ondersteuning en begeleiding op maat. Zowel voor de student als voor het bedrijf. Zo heeft u contact met één vast aanspreekpunt. Daarnaast ontvangt u voortgangsrapportages om de voortgang van uw werknemer te monitoren. Via een beveiligde login is het mogelijk om de resultaten van huiswerkopdrachten en examens van uw studerende medewerkers in te zien. Daarnaast profiteert u van flexibele betalingsmogelijkheden en staffelkortingen.

Voordelige studiekosten

Als werkgever kunt u de kosten van een opleiding of cursus rechtstreeks betalen of onbelast vergoeden aan uw werknemer. De werknemer moet die vergoeding als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. U mag ook reis- en verblijfkosten en bijvoorbeeld lunches die verband houden met het volgen van de opleiding onbelast vergoeden.

Maatwerk en in-companytrajecten

NTI Zakelijk heeft een breed assortiment en is daarom bij uitstek geschikt om de grote diversiteit aan opleidingsbehoeften van uw medewerkers in te vullen. Dit, in combinatie met het unieke Blended Learning-onderwijs en de voordelige opleidingskosten, maakt NTI Zakelijk tot de ideale partner in scholing voor uw bedrijf. Het Blended Learning-onderwijssysteem zorgt ervoor dat studeren niet ten koste gaat van de werktijd. Dit is zowel voor u als voor uw medewerker een prettig idee.

NTI Zakelijk geeft graag, samen met u, invulling aan de scholingsbehoeften binnen uw bedrijf. Op basis van een zorgvuldige analyse van de scholingsbehoefte binnen uw bedrijf en een intakegesprek met de deelnemers die de scholing voor uw bedrijf gaan volgen, vult NTI Zakelijk de scholingsbehoefte flexibel en efficiënt in.

Erkenning en hoge kwaliteit

Het NTI is van rechtswege erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opleidingen zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend, dan wel aangewezen op grond van WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen), de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek). Bovendien is het NTI de eerste afstandsonderwijsinstelling met de ISO-9001 Kwaliteitscertificering. Deze erkenning garandeert de hoge kwaliteit van de opleidingen. Ook zijn alle opleidingen van het NTI geaccrediteerd door de NVAO. De NVAO beoordeelt als onafhankelijke organisatie de opleidingen op inhoud en kwaliteit. De eisen waaraan een opleiding moet voldoen, worden elk jaar scherper, waardoor de NVAO-stempel een uitstekende kwaliteit garandeerd.

NTI Zakelijk is Cedeo-erkend

NTI Zakelijk is Cedeo-erkend voor maatwerk en open bedrijfsopleidingen. Dit houdt in dat minimaal 80 procent van onze bedrijfsklanten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Een signaal waaruit blijkt dat kwaliteit bij ons voorop staat.

Cedeo is opgericht om de kwaliteit van bedrijfsopleidingen te verbeteren. Inmiddels is Cedeo uitgegroeid tot hét kenniscentrum op het gebied van HR-trends, onderzoeksmethoden, auditing en kwaliteitsverbetering. NTI Zakelijk heeft het keurmerk voor de Nederlandse HR-sector weten te bemachtigen

Een Cedeo-erkenning kan worden behaald wanneer organisaties zelf een onderzoek hebben aangevraagd, waarbij een uitvoerige enquête wordt gehouden onder opdrachtgevers. NTI Zakelijk heeft dit gedaan en uit het onderzoek zijn positieve resultaten naar voren gekomen. Wanneer minimaal 80 procent van onze opdrachtgevers zeer te spreken is over onze dienstverlening kan een Cedeo-erkenning worden behaald. NTI Zakelijk voldoet volledig aan deze eis en biedt uw bedrijf een gegarandeerde kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op www.cedeo.nl.